image of Qiao Zhenyu
Birthday: Nov 01, 1978
Place of Birth: Guilin, Guangxi, China

Qiao Zhenyu

Filmography
Movie Cast Year
Love in Disguise Mu Fan 2010
Catch Li Xiang 2006
Confucius Kong Li 2010
Back to 1942 Secretary Han 2012
The Spirit of the Swords 2015
Bad Guys Always Die San'er 2015
The Big Shot 2019
Series Cast Year
The Book and the Sword Chen Jialuo / Fuk'anggan 2009
Royal Tramp Zheng Keshuang 2008
Perfect Wedding Jin ZhiHao 2016
Swords of Legends Ouyang Shaogong 2014
Song of Phoenix King Huai of Chu 2017
Who's The Murderer 2016
Mystery of Antiques Yao Buran 2018
Hero's Dream Ying Zheng 2018
Họa Bì 2 2013
My Favorite

Welcome back!